Hakk?m?zda

1976 y?l?nda kurulmu? olan ?irketimiz hizmet ve rn kalitesiyle Denizli ve evresinde kendisini kan?tlam??, rn e?itlili?iyle de m?terilerinin ihtiyalar?na cevap verebilen kurulu?lardan biridir.

Y?llar?n vermi? oldu?u bilgi ve tecrbe ?????nda elde etmi? oldu?u gvenirlili?ini her trl ko?ullarda muhafaza etmeye al??an Demsu Demir Tic. ve San. A.?.timiz bundan sonra da ayn? hassasiyet ierisinde, m?terilerimize en iyi ?ekilde hizmet etmeye devam edecektir.
Misyonumuz 
Demir elik rnleri ticaretinde, kalitesi sektrnde kan?tlanm?? rnlerle m?terilerimizi bulu?turup ticari gvenimizle sat???n? yapmak. Vizyonumuz
1976 li y?llarda sz ile yap?lan gvenli ticaretin, gelecekte da yap?laca??na inan?yoruz. Otuz be? y?l? a?k?n sredir yapt???m?z ticaretin bilgi a??nda da drstlkle, gvenilirlikte ve ba?ar? ile yap?laca??n? ispatlayan ve rnek olan ?irketlerden biri olmak.


 


De?erlerimiz


  • Kaliteli rnler satar?z. 
  •  M?teri memnuniyetine nem veririz. 
  •  Sat?n alaca?? rn hakk?nda kalite de?erlerini payla??r?z.
  •  Ki?iye gre de?il, yap?lacak i?e gre rnler neririz.
  •  Szmzn arkas?nda dururuz.
  •  Kalite ile gvenli ticaretin y?llarca hizmet edece?ini biliriz. 
  •  nceli?imiz sat?? olmasa da m?teri memnuniyetimizdir.
  •  M?terilerimizin varl???n? ve de?erini biliriz. 
  •  M?terilerimiz gelece?imizdir. 
 Gcmz szmz , kaliteli hizmetimiz  sayg?nl???m?zd?r.

 Resim Galerisi