ERW Do?algaz Borular?

 ERW Do?algaz Borusu

Borusan Do?al Gaz Borusunun stn zellikleri 

Su vb.s?v?lar?n iletiminde kullan?l?r.

? apak fark?: Sadece Borusan do?al gaz borular?n?n tamam?nda i apak al?nm??t?r.

Normalizasyon fark?: Borusan do?al gaz borular?n?n tamam?, sadece Borusan'da bulunan SRM (s?cak ekme) teknolojisiyle normalizasyon i?leminden geirilmektedir.

Test farklar?: Borusan do?al gaz borular?nda, kalitenin sreklili?ini sa?lamak iin retilen her boru hem ultrasonik hem de girdapl? ak?m yntemi ile 2 kere testten geirilmektedir.

Teslim a?amas?ndaki fark: Borusan do?al gaz borular?n?n rahata ay?rt edilebilmesi iin do?al gaz retim standard?n?n TS EN 10208-2' ye uygun oldu?u sadece Borusan'da bulunan HN (normalize edilmi?) zelli?ine sahip oldu?u, stensil ile boru zerine yaz?lm??t?r.


retim Aral???D?? ap: 21.3 mm- 323.9 mm

Et kal?nl???: 2.80 mm-9.50 mm

Boy: 6.0 m (standart)

retim Standartlar?

API 5L, TS EN 10208-1/2

TABLOLAR