ERW Polietilen Kapl? Borular

 ERW Polietilen Kapl? Borular

retim Aral???

D?? ap: 21.3mm- 323.9mm

Kaplama Kal?nl???: Standart kaplama kal?nl?klar? tabloda gsterilmi?tir.

Kaplanabilen Boru Boyu : 6.0-12.80 m


Kaplama zellikleriStandart kaplama rengi : Sar? (Kaplama; siyah, k?rm?z? ve beyaz renklerde yap?labilir.)


Standart kaplama malzemesi : LDPE (?artnameye gre MDPE veya HDPE de kullan?labilir.

- Boru, ular?ndan 100 mm ?plak olarak verilir.

- Standart olarak sar? renk  plastik tapa tak?l?r.

- 3 kat kaplama yap?l?r.

- Kaplama ekstrzyon metodu ile yap?l?r.

retim Standartlar?

DIN 30670 ve UNI 9099

TABLOLAR